بهترین آموزشگاه زبان ایتالیایی …تولید صندلی سینمایی ،صندلی همایش …آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …

خطیب زاده:  فضای مذاکرات مثبت اما کند است