خریدار ضایعات کامپیوتریتعویض و تعمیر کیبورد لپ تاپآموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

بحرین نیز واکسن اسپوتنیک وی را به تصویب رساند