نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)فروش داکت اسپلیت و اسپیلت ریماجاره بخاری قارچی_فروش بخاری قارچی_اجاره …فروش کارتن پستی

نماینده آمریکا: مسئله قره باغ باید در چارچوب مرزها و حق حاکمیت آذربایجان حل شود