انجام خدمات و اخذ ویزای تحصیلی …سنین پلاستدرمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سینوهه … خرید و فروش سوله دست دوم و ساخت …

رهگیری مجدد هواپیماهای اطلاعاتی آمریکا توسط جنگنده روسی