پرواز دو فروند تو-۱۶۰ روسیه بر فراز دریای بارنتس + ویدئو