پمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)موسسه زبان نگاردستگاه سلفون کشکاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …

تیراندازی در شیکاگو آمریکا ۳ زخمی برجای گذاشت