کشورهای عضو ناتو در مورد اولین استراتژی هوش مصنوعی به توافق رسیدند