آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …ثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونیآموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …مشکلات تنفسی در صنعت مرغداری و …

وزیر اقتصاد چگونه برای مجلس توضیح داد؟