وقوع آتش سوزی در یکی از مراکز تحقیقاتی سپاه در غرب تهران + عکس