پیشنهاد گزارشگر پرحاشیه ایرانی در رابطه با جوک‌های ساختگی درباره خودش +ویدئو