نمایندگی گودمن 09123443582 goodmanال ای دی نواری RGB 5050هلدینگ تجارت بین الملل بهمردانواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

پرتاب ماهواره Arktika-M به همراه موشک حامل سایوز 2 + ویدئو