تست ورزش NORAV آمریکا/آلماندسته گل مصنوعی عروسدوزینگ پمپ .مترینگ پمپدستگاه تشخیص رنگ EC770

موساد از سال ۱۹۹۳ فعالیت‌های محسن فخری زاده را زیرنظر داشت