تعمیر تلویزیون ال جیتور استانبولاستخدام و دعوت به همکاری در یک …آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …

اصابت راکت های جنگ قره باغ به نقاط مسکونی مرزی ایران ادامه دارد