ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …فروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …فروش دستگاه تشخیص رنگ بدنه اتومبیل

ایران: زمان جلسه غیررسمی پیشنهادی اروپا درباره برجام مناسب نیست