دیدار و گفتگوی ظریف با رئیس موسسه تولید واکسن کوبا