هشدار بلینکن به متحدان آمریکا درباره عادی سازی روابط با سوریه

هشدار بلینکن به متحدان آمریکا درباره عادی سازی روابط با سوریه