بیلیارد،فروش میز بیلیارد،فروش میز …تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانمدرس زبان اسپانیاییازمون پیوست به همسر هلندی

ظریف: آمادگی دارم در دولت بعدی وزیرخارجه باشم