محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTواردات و پخش شمع های اینترنشنال …فروش ویژه آجر سفال سقفی و تیغه …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …

واکنش تهران به اخبار منتشره درباره چگونگی وقوع درگیری‌هایی در مرز ایران و پاکستان