دیده بان حقوق بشر: حملات طالبان به منتقدانش افزایش می‌یابد