تست ورزش NORAV آمریکا/آلماندوزینگ پمپ .مترینگ پمپدوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …پمپ ضد اسید

پیشنهاد برگزاری نشست وزرا در مورد خاورمیانه از سوی روسیه