آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …نیروی خدماتی و کمک انباردارآموزش تخصصی تنبور در تهرانپارسجابجایی انواع درختان تخصص ماست‎

چرا پیشنهاد نماینده مجلس ایران عجیب به نظر رسید؟