تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …ست لباس زوجیندوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

بمباران شمال عراق توسط جنگنده‌های ترکیه