ارائه انواع دستگاه حضور و غیاببسته های آمادگی و جزوات و سوالات …فرچه غلطکیبرگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …

پرتاب ترقه به سمت مسلمانان در مسجدی در پاریس