اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شناسایی سویه BA.4 ویروس کرونا برای اولین بار در فیلیپین