تیرچه پیش تنیده تهران bpicoفروش دستگاه تصفیه آب 6مرحله سافت …آموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …ساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …

توافق روسیه با شرکت داروسازی ترکیه برای ساخت واکسن اسپوتنیک وی در این کشور