انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیتعمیرات لوازم خانگیدستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دستفرچه غلطکی

انتقاد روسیه از مکانیزم کمک ‌رسانی به سوریه از طریق مرزها