بیانیه اجلاس مسکو: ناتو باید مسئولیت اصلی بازسازی افغانستان را به عهده بگیرد