اعلام محدودیت های تردد در تهران در زمان مراسم تحلیف