بایدن موج جدید کووید-۱۹ در آمریکا را تراژدی می داند