تعمیرات لوازم خانگیدرمان جوش صورت توسط لیزر آلمانی …ارائه انواع دستگاه حضور و غیابتعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …

کمپانی لاکهید مارتین تحت تحریم چین قرار گرفت