انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیتعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …پخش پلاستیک آرام امینی

دونالد و ملانیا ترامپ کاخ سفید را ترک کردند