واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران به اخبار حوادث امنیتی برای کشتی‌ها