تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …تولید و فروش هفت لایی چندلاییفروش ویژه دستگاه تصفیه آبموسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …

هنرمند مشهور آمریکایی خطاب به ترامپ: کارمان با تو تمام نشده است