نوار آلومینوم یا متالایز (نقره …تسمه حمل باردوزینگ پمپ .مترینگ پمپخرید رنگ مو هفت رنگ

توئیت ظریف در مورد سالگرد جنگ ایران و عراق