زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلدستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …ارائه انواع دستگاه حضور و غیابفروش هاسکی مالاموت

با 30 میلیارد دلار که در سوریه خرج شد چه می شد کرد؟