موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200تقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …مشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …

با 30 میلیارد دلار که در سوریه خرج شد چه می شد کرد؟