اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت ایران برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی را تقدیم مجلس کرد