تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …داروخانه اینترنتی داروبیار

حمله هواپیماهای بدون سرنشین به شرق سوریه