احضار و تشکیل پرونده برای مشارکت‌کنندگان در یک موزیک ویدئو +ویدئو، عکس