دیدار نمایندگان روسیه، چین و پاکستان با مقامات طالبان در کابل