رکورد میانگین مصرف روزانه بنزین با وجود محدودیت های کرونایی در ایران شکسته شد