نمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …فروش عمده کاور کاغذ A4 ,A5 و A3دستگاه شمارنده اتوماتیک قطعات تولیدی

اتحادیه اروپا ترکیه را تهدید به تحریم کرد