فلسطین خواستار اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل علیه اسرائیل شد