انجام خدمات طراحی انواع پروژه های …دستگاه بادی آنالایزر ایتال‌ فیتآموزش تخصصی گیتار در تهرانپارستولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …

نقوی حسینی: من به عنوان مخالف برجام معتقدم ایران اکنون بر جنازه ی برجام هم باید ایستادگی کند