انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیتولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …دستگاه چاپ بنرآموزش مکالمه زبان ترکی استانبولی

چک از اخراج حدود 70 کارمند سفارت روسیه خبر داد