هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتآموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسمبلمان آمفی تئاتر،رض کوفروش ویژه دستگاه سلفون کش TW-450E …

چرا سوال از رییس جمهوری؟