دوزینگ پمپ .مترینگ پمپساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختماناصفهان جک تولید کننده انواع جک …چاپ کارت پی وی سی

از اول پاییز  تولید ماهیانه 6 تا 7 میلیون دوز واکسن در انستیتو پاستور