نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …برند پیکنیک تولید کننده ظروف بسته …بهترین آموزشگاه زبانتولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …

رسانه‌ها: مقامات لبنان از وجود مواد منفجره در بندر بیروت آگاه بودند