مبلمان آمفی تئاتر،رض کو گچبری مجتبی پارساییتعمیر مانیتورمایکروویو ۴۲ لیتری ال جی مدل ۸۲۶۵

کشته شدن یک افسر اطلاعاتی آمریکا در سومالی