پانسیون و مرکز نگهداری حیوانات …بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …چاپ کارت PVC , کارت پرسنلی pvc …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

احتمال رجوع عراق به شورای امنیت برای توقف حملات ترکیه